W tydzień po długim majowym weekendzie Członkowie naszego Koła pojechali do Zawoi, aby uczestniczyć w piętnastej edycji Akademii Przyszłego Finansisty. Od piątku do niedzieli dzieliliśmy się swoją wiedzą z zakresu matematyki i finansów; nie zabrakło też czasu na integrację. 

Kołowicze przygotowali szereg referatów obejmujących tematy takie jak miary ryzyka, selektor Dantziga, wycena instrumentów pochodnych na rynkach niezupełnych czy heteroskedastyczność zmiennych. Usłyszeliśmy też trochę praktycznych informacji o studiach doktoranckich i wysłuchaliśmy doświadczeń Członków Koła biorących udział w konkursie QuantInvest.  

Nasz wyjazd swoją obecnością uświetnili też pracownicy naukowi Zakładu Matematyki Finansowej UJ. Dr Dariusz Zawisza, nasz opiekun naukowy, przybliżył nam zagadnienia z zakresu teorii sterowania stochastycznego, a w szczególności liniowych wypukłych problemów sterowania, a dr Marcin Pitera, wygłosił referat pt. “Introduction to Traded Risk modelling framework”.

Wyjazd został dofinansowany przez Radę Kół Naukowych UJInstytut Matematyki UJWydział Matematyki i Informatyki UJ oraz Fundację Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak”. 

W kolejny weekend, w dniach 16 – 18 maja na krakowskim rynku odbył się Festiwal Nauki i Sztuki, w którym, jak co roku, wzięliśmy udział. Na naszym stoisku przez cały weekend można było sprawdzić swoje umiejętności matematyczno – ekonomiczne biorąc udział w quizie, a także poczuć się jak prawdziwy inwestor grając na zorganizowanej przez nas symulacji giełdy. Zarobione pieniądze – Banachy – można było wymienić na nagrody. 

30 maja zwołaliśmy coroczne Walne Zgromadzenie Członków KNMFByła to dla nas okazja do wspólnego zastanowienia się nad przyszłością naszej organizacji. Wybraliśmy też nowy Zarząd na kolejny rok pracy Koła. Jego skład przedstawia się następująco:  

Prezes: Adam Choina

Wiceprezes: Maria Guzik

Członkowie Zarządu: Edyta Pietrucha, Anna Wieczorek, Jakub Bryła, Michał Chmura.

Dziękujemy bardzo ustępującym Członkom Zarządu: Ani Herud oraz Kasi Szczepaniak za całoroczną pracę na rzecz Koła. 

W czerwcu w związku ze zbliżającą się sesją zwolniliśmy z aktywnościami kołowymi. Zorganizowaliśmy jednak imprezę pożegnalną dla tych z nas, którzy w tym roku kończą studia. Dziękujemy im serdecznie za ich wkład w rozwój naszej organizacji.