Koło Naukowe Matematyki Finansowej Uniwersytetu Jagiellońskiego to przede wszystkim grupa studentów o podobnych zainteresowaniach. To również miejsce wielu cennych spotkań studentów z pracownikami naukowymi, pracodawcami, starszymi kolegami, w końcu z matematyką i dziedzinami pomocniczymi. Koło to także możliwość poznania przyszłych finansistów, ekonomistów oraz matematyków szczególnie nastawionych na wykorzystanie nauki w życiu codziennym. Wspólnie patrzymy w przyszłość i staramy się dostosowywać ją do naszych oczekiwań, bo choć cieszymy się z niespodzianek, to nie lubimy, gdy coś nas zaskakuje.

Koło powstało w 2009 roku, co czyni je stosunkowo młodym, niemniej zdążyło zapisać już swoją historię. Każdy rok przynosi zmiany, nad którymi czuwa Zarząd. Wspólnymi siłami staramy się kontynuować rozpoczęte inicjatywy i wcielać nowe pomysły w życie.

Działalność

Od kilku lat rozwijamy działalność Koła Naukowego Matematyki Finansowej, biorąc udział we wszystkich możliwych przejawach aktywności naukowej na naszej uczelni, nawiązując szerokie kontakty, organizując szereg spotkań, warsztatów, praktycznych seminariów związanych z matematyką finansową i promując ideę Koła także poza murami uczelni. Siedziba KNMF stała się miejscem częstych spotkań, gdzie rozwinęły się również silne więzy koleżeńskie.

Nasze osiągnięcia

Nasi członkowie stają się pracownikami renomowanych instytucji, a działalność w Kole umożliwia udział w prestiżowych wydarzeniach już w czasie studiów. W 2014 roku Dominika Byrska i Aleksandra Borowska zostały laureatkami konkursu „Zainwestuj w Akademię EFC” organizowanego przez Gdańską Akademię Bankową i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach konkursu dziewczyny dokonywały inwestycji, których przedmiotem były akcje wchodzące w skład indeksu WIG30. W nagrodę wzięły udział w IV Europejskim Kongresie Finansowym.

Ogromnym sukcesem zakończył się udział członka KNMF w konkursie organizowanym przez firmę Quants Technologies. Uczestnicy mieli za zadanie zbadać hipotezę dotyczącą związku między obrotami na giełdzie a osiąganym zwrotem z inwestycji, a także zaproponować strategię wykorzystującą to zjawisko. Bartosz Rosiek swoją pracą „Analiza możliwości inwestycyjnych związanych z występowaniem dni o ponadnormatywnych obrotach dla spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500” zdeklasował rywali i zdobył pierwsze miejsce.

Członkowie naszego Koła uczestniczyli także w konkursach organizowanych przez HFT Brokers, które polegały na inwestowaniu na rynku Forex. Dzięki znakomitemu wyczuciu panujących trendów, kilkoro z nich dostało propozycję spróbowania swoich sił jako zawodowi traderzy.

Zespół złożony z członków KNMF wziął udział w organizowanym przez międzynarodową firmę doradczą konkursie „EY Financial Challenger”. Zadania, z którymi musieli zmierzyć się nasi koledzy dotyczyły wszystkich aspektów doradztwa transakcyjnego – od zagadnień prawnych, przez wycenę inwestycji do działań restrukturyzacyjnych. Zespół awansował do finału regionalnego, w ramach którego wziął udział w spotkaniu ze specjalistami z EY. Celem spotkania było przedstawienie mechanizmu i efektów proponowanego przejęcia spółki z branży odzieżowej.

Koło współpracuje również z Instytutem Nauk Informatycznych i Matematycznych z Zastosowaniem w Ekonomii. Nasi członkowie biorą udział w pracach nad handlem algorytmicznym i modelowaniem centrów handlowych. Wyniki badań prezentowane były w ramach Akademii Przyszłego Finansisty.