Spotkania „Co po matematyce?”

Pokazujemy, w jakich branżach zatrudnienie może znaleźć absolwent matematyki. Zaproszeni goście opowiadają o firmach, w których pracują, wykorzystywanych narzędziach matematycznych i wymaganiach stawianych wobec kandydatów. Gościliśmy już HSBC, UBS, State Street, PwC, Accenture, Noble Securities i wielu innych. Spotkania organizowane są od 2011 r. Cieszą się popularnością nie tylko wśród studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ale także innych jednostek i uczelni.

Grupy naukowe

Uważamy, że nie można poprzestawać na materiale przedstawianym na zajęciach. W kilkuosobowych grupach wspólnie zgłębiamy interesującą nas tematykę. Zaczynamy od podstaw rynku kapitałowego, by przejść do zaawansowanych narzędzi pozwalających modelować jego funkcjonowanie.

Wyjazdowe warsztaty

Piękna sceneria, ciekawe referaty i znakomici goście to przepis na jeden z tych projektów, z których jesteśmy najbardziej dumni. Wyjazdowe warsztaty, w latach 2011-2013 organizowane jako Intensywny Kurs Inwestowania, a od 2014 r. jako Akademia Przyszłego Finansisty, odbywają się zazwyczaj w malowniczych górskich miejscowościach i są dla nas okazją, by przedstawić własne zainteresowania naukowe oraz wysłuchać referatów zaproszonych prelegentów (gościmy zarówno pracowników Instytutu Matematyki UJ, jak i zaprzyjaźnionych organizacji). Nie bez znaczenia jest też aspekt integracyjny wyjazdu.

Szkolenia wewnętrzne

Zgłębiając niezwykle ciekawe zagadnienia matematyczne, nie zapominamy o praktycznych umiejętnościach. Dotychczas organizowane szkolenia poświęcone były wykorzystaniu języków SQL i VBA, zasadom funkcjonowania giełdy czy modelowaniu biznesowemu. Szkolenia prowadzone są przez współpracujące z Kołem firmy, a także naszych starszych kolegów.

Popularyzacja zastosowań matematyki

Jako jedno z najliczniejszych i najaktywniejszych kół naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ chętnie włączamy się w jego działania promocyjne. Nasze stoisko podczas Festiwalu Nauki na krakowskim Rynku niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Organizujemy symulację giełdy pozwalającą poczuć się niczym profesjonalny inwestor. Uczestniczymy także w Nocy Naukowców i Dniu Wydziału, prowadząc warsztaty poświęcone rachunkowi prawdopodobieństwa i zastosowaniom matematyki w finansach.

Business Breakfast i English Discussion Club

Regularnie spotykamy się, by omawiać bieżące wydarzenia ze świata biznesu, finansów i polityki. Nad najbardziej frapującymi zagadnieniami dyskutujemy w języku angielskim w ramach Discussion Club. Spotkania te są dla nas okazją, by poznać różnorodne opinie, a przy okazji poćwiczyć umiejętność uczestniczenia w rzeczowej dyskusji.

Konferencje naukowe

W minionych latach organizowaliśmy także konferencje naukowe. Wśród prelegentów znajdowali się pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej, a także przedstawiciele świata biznesu z firm takich jak ProTrader, Capgemini i Gemini Polska. Tematy konferencji to: „Ryzyko w Instytucjach Finansowych” (2011 r.), „Matematyka w Gospodarce” (2012 r.), „Współczesne Trendy w Matematyce i Ekonomii” (2014 r.).