Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym Kołem wszystkie firmy, instytucje naukowe, stowarzyszenia i organizacje studenckie związane z szeroko pojętą dziedziną matematyki stosowanej i finansowej. Poniżej znajdą Państwo opis naszych aktywności, co powinno przybliżyć rodzaj współpracy, jaki oferujemy. Nasza działalność opisana jest też w zakładce „O nas”. Jesteśmy również otwarci na innowacje i pomysły z Państwa strony.

Współpraca z Kołem jest dobrą okazją do promocji Państwa organizacji w środowisku studenckim. Pozwala to na sprawne poszukiwanie współpracowników i partnerów. Nasi członkowie są zaangażowanymi osobami, które chętnie poznają nowe zagadnienia i mogą wnieść cenne kompetencje do Państwa organizacji.

„Co po matematyce?”

„Co po matematyce?” to cykl otwartych spotkań z pracodawcami mających na celu wskazanie interesujących możliwości zatrudnienia dla absolwentów matematyki, a z perspektywy firm – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Każde spotkanie składa się z dwóch części:

  • „marketingowej” – pracownik (najczęściej działu HR) opowiada o działalności firmy i możliwych etapach kariery (czas trwania do 30 minut),
  • „wykładowej” – skupionej na opisie specyfiki pracy, wykorzystywanych na co dzień narzędziach i prezentacji podstawowej wiedzy, która niezbędna jest na tym stanowisku (czas trwania do 90 minut). Pomysły na tę część spotkania to omówienie studium przypadku, przedstawienie określonego narzędzia, przeanalizowanie problemu, z jakim zetknął się w pracy nasz gość.
    Bardzo zależy nam na tym, aby przynajmniej „wykładową” część spotkania prowadziły osoby, które są absolwentami matematyki, statystyki lub ekonometrii i w pracy wykorzystują wiedzę z tych dziedzin. Bardzo często prezentacja na naszym Wydziale łączona jest z wizytą w Krakowie specjalisty w zakresie interesujących nas dziedzin.

Warsztaty

Organizujemy warsztaty umożliwiające studentom zdobycie praktycznych umiejętności. Takie spotkania mają charakter zamknięty (skierowane są tylko do członków Koła), uczestniczy w nich mniejsza grupa osób.

W minionych latach uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych m. in. walidacji modeli w instytucjach finansowych, zasadom działania funduszy hedgingowych i praktycznemu wykorzystaniu Excela i VBA.

Nasze zainteresowania obejmują zastosowania matematyki (m.in. ryzyko, modele statystyczne, metody ilościowe/quantitative methods), a także narzędzia informatyczne wykorzystywane w finansach (np. R, SAS, SQL).

Grupy naukowe

Zachęcamy naszych członków do niezależnego od toku studiów poszerzania swojej wiedzy poprzez tworzenie tzw. grup naukowych. W ramach takiej grupy kilkoro studentów zgłębia wybrane przez siebie zagadnienia. Działały lub działają grupy poświęcone zarządzaniu ryzykiem, wykorzystaniu narzędzi informatycznych w finansach, metodom prognozowania gospodarczego. W zależności od Państwa branży i zainteresowań naszych członków moglibyśmy zorganizować spotkanie dedykowane określonej tematyce lub nawet powołać grupę pod patronatem firmy.

Inne projekty

Organizujemy i uczestniczymy także w innego rodzaju aktywnościach: wykładach (również cyklicznych), konferencjach, dniach otwartych, konkursach, prezentacjach stanowisk pracy.

Koło gromadzi książki związane m.in. z matematyką finansową, metodami ilościowymi i narzędziami informatycznymi używanymi w finansach. Jeśli macie Państwo takie życzenie, z wdzięcznością przyjmiemy materiały dydaktyczne wzbogacające naszą kołową biblioteczkę i odpowiednio wyeksponujemy dane o darczyńcy.

Szczegóły

Wszystkie projekty prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Organizacja każdego z nich poprzedzona jest mailowym i, w razie potrzeby, telefonicznym ustaleniem szczegółów. Zapewniamy promocję projektów poprzez plakaty, media społecznościowe, mailing.

Zachęcamy do kontaktu, który może być początkiem owocnej i rozwojowej współpracy.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji: knmf@uj.edu.pl