Miniony miesiąc oznaczał dla nas głównie zmagania z egzaminami, nadarzyła się jednak wyjątkowa okazja do chwilowego zapomnienia o sesji.  

10 lutego 2019 r. przypadła 10. rocznica wydania decyzji Rektora UJ, w której wyraził on zgodę na utworzenie naszego Koła. Z tej okazji 9 lutego zorganizowaliśmy spotkanie naukowo – wspominkowe dla byłych oraz obecnych Członków i pracowników naukowych Instytutu Matematyki związanych z Kołem. Swoją obecnością zaszczycił nas Rektor Armen Edigarian i to od jego przemówienia rozpoczęliśmy obchody jubileuszu. Z perspektywy pierwszego opiekuna naukowego KNMF opowiedział nam o początkach matematyki finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz o doświadczeniach, które były inspiracją dla powstania naszej organizacji. Następnie dr Dariusz Zawisza, nasz obecny opiekun, wygłosił wykład “O równaniu Cauchy’ego dla problemu portfela”. Po nim głos zabrał prof. Piotr Kobak, który od lat jest związany z Kołem i wspiera nasze działania. Pierwszą część obchodów jubileuszu zakończył wykład Damiana Jelito “O pewnym twierdzeniu rachunku prawdopodobieństwa i jego wpływie na matematykę stosowaną”.  

Symboliczną lampką szampana wznieśliśmy toast za przyszłość Koła, porozmawialiśmy przy kawie oraz herbacie i udaliśmy się na dalszą część spotkania. Poświęcona była wspomnieniom związanym z Kołem – głos zabrali kolejno Michał Handzel (wiceprezes w roku 2011/2012 i prezes w roku 2012/2013), Michał Jureczka (działa w Kole od 2011 roku, obecnie jako Honorowy Członek) oraz Radosław Marciniak (prezes w roku 2014/2015, wiceprezes w roku 2015/2016). Każdy z nich opowiedział o tym, czym dla nich jest Koło, jak zmieniało się na przestrzeni lat i jak wiele możliwości rozwoju daje Członkom. Całość obchodów jubileuszu zakończył swoim przemówieniem obecny prezes Adam Choina.  

Spotkanie było niezwykle inspirujące pod względem zarówno naukowym, jak i towarzyskim. Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć, jak działa w praktyce przewijające się często w naszych rozważaniach hasło “Koło tworzą Ludzie”. To dzięki aktywnym i chętnym do pracy studentom stworzyliśmy działającą już od dziesięciu lat organizację zrzeszającą osoby ciekawe świata i żądne wiedzy, które łączą silne więzi koleżeńskie.  

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć KNMF UJ kolejnych dziesięciu lat twórczej działalności, a wszystkim Członkom Koła powodzenia w rozpoczętym semestrze! 🙂