Kojarzony na ogół z szarością i monotonią listopad w naszym Kole był w tym roku miesiącem obfitującym w przeróżne wydarzenia.

Ich serię rozpoczęło kolejne „Szkolenie od podstaw”, które dotyczyło bardzo aktualnego tematu inflacji. Adam Strach wyjaśnił podczas niego czym jest inflacja, jakie są jej przyczyny i skutki, a także różne sposoby na jej ograniczanie stosowane na świecie.

W listopadzie rozpoczęliśmy też kurs języka Python, który jest organizowany przy współpracy z Kołem Matematyczno-Przyrodniczym Studentów UJ. Podczas dwóch pierwszych spotkań Maciej Żurawski omówił podstawy składni tego coraz popularniejszego języka, a także zapoznał uczestników z biblioteką matplotlib.

Niewątpliwie wydarzeniem, które w listopadzie zgromadziło najszerszą publiczność było spotkanie z cyklu „Co po matematyce?” z bankiem HSBC. Podczas tego wydarzenia eksperci tam pracujący odkryli przed nami tajniki swojej pracy, a także zapoznali nas z ofertą staży i możliwościami pracy w HSBC. Marcin Jaskowski przedstawił referat o zastosowaniach matematyki do analizy Big Data, Karol Skrzeszowski – o zastosowaniach matematyki w modelowaniu ryzyka kredytowego, zaś Philippe de Brouwer opowiedział nieco o firmie.

Listopad zakończyliśmy Seminarium Kołowym, podczas którego profesor Anna Pajor wygłosiła referat pod tytułem „Analiza portfelowa w modelach zmienności cen”. Temat był bardzo wymagający, ale prelegentka chętnie odpowiadała na dodatkowe pytania z sali.