Ze względu na powrót do stacjonarnego trybu zajęć z wyjątkowym entuzjazmem wkroczyliśmy w nowy rok akademicki.  Ponowne otwarcie podwoi WMiI UJ pozwoliło nam na powrót do codziennych, inspirujących spotkań w lokalu Koła oraz organizację wydarzeń umożliwiających bezpośredni kontakt.

Początek miesiąca upłynął pod znakiem intensywnej rekrutacji. Z dumą możemy powiedzieć, że nowi członkowie nie tylko złożyli swoje podpisy na formularzach rekrutacyjnych, ale od pierwszych dni na różne sposoby udzielają się w Kole.

Najważniejszym cyklem wydarzeń w październiku jak co roku były „Szkolenia od podstaw”, czyli cykl szkoleń poświęcony podstawom matematyki finansowej skierowany do nowych Członków. Takie wprowadzenie pozwala im wynieść o wiele więcej z późniejszych seminariów i warsztatów o wyższym poziomie zaawansowania. W minionym miesiącu miały miejsce 3 spotkania: Daniel Biernat opowiedział o podstawach giełdy, Ania Wieczorek – o wartości pieniądza w czasie, a Seweryn Turula o kredytach.


Oprócz działań edukacyjnych, już w pierwszym tygodniu zajęć zorganizowaliśmy wieczór filmowy, który pozwolił nam nieco lepiej się poznać i zintegrować. Pojawili się na nim zarówno nowi Członkowie, jak i ci z dłuższym stażem. Po filmie odbyła się dyskusja, która znacznie wykroczyła poza temat obejrzanego filmu.