Grudzień minął nam bardzo intensywnie zarówno pod względem naukowym, jak i towarzyskim. Braliśmy udział w projektach naszego Koła oraz tych organizowanych przez zewnętrzne jednostki. Swoje zainteresowania rozwijaliśmy też w obrębie poszczególnych grup naukowych.

Ostatni miesiąc roku rozpoczęliśmy dwunastą już edycją Akademii Przyszłego Finansisty. Po raz kolejny udaliśmy się do Mszany Dolnej, gdzie w miłej atmosferze uczestniczyliśmy w inspirujących referatach. Dzięki wystąpieniom członków Koła mogliśmy poznać podstawy Machine Learningu, usłyszeć o atakach spekulacyjnych, statystyce odpornościowej, sposobach generowania liczb losowych w komputerach czy algorytmie KNN (K-najbliższych sąsiadów). Prelegenci opowiadali nam o modelowaniu zmienności, instrumentach finansowych i stopach procentowych oraz o zmienności stochastycznej. Dyskutowaliśmy też o trudnościach, na jakie napotykają studenci podczas pisania prac dyplomowych.

Tradycyjnie swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy naszego Instytutu. Dr Dariusz Zawisza przedstawił nam problem Markowitza w modelu Hestona i optymalną strategię inwestycyjną w tym modelu. Dr Marcin Pitera zwrócił naszą uwagę na przedmioty i tematy, którym warto poświęcić więcej czasu podczas studiów, aby później łatwiej było nam stawiać pierwsze kroki w sektorze finansowym. Uświadomił nam, że ważna jest nie tylko znajomość metod i narzędzi, ale też dogłębne zrozumienie ich działania. Wszystkie wystąpienia dostarczyły nam motywacji do dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Po referatach wspólnie dyskutowaliśmy o swoich przemyśleniach i integrowaliśmy się ze sobą.

Dokładnie w Mikołajki odbyło się spotkanie Business Breakfast poprowadzone przez Anię Herud. Jak zwykle mogliśmy na nim usłyszeć przegląd wybranych wiadomości ze świata finansów. Tym razem skupiliśmy się głównie na problemie walutowym w Zimbabwe.

Tydzień później nasze Koło odwiedził absolwent Matematyki i Honorowy Członek Koła, Michał Osmoła. Po spotkaniu z grupą naukową „Data Rangers” był czas na dyskusję z naszym gościem o jego doświadczeniu w pracy na stanowisku Data Scientist w firmie BBH. Spotkanie było bardzo ubogacające dla tych z nas, którzy planują związać swoją przyszłość z analizą danych.

Braliśmy też udział w ciekawych projektach zewnętrznych. Na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej odbyło się pierwsze w tym semestrze spotkanie Entuzjastów R. Spotkanie składało się z wykładu, na którym można było usłyszeć wiele przydatnych informacji o tym języku, oraz późniejszych rozmów z ludźmi wykorzystującymi R-a w swojej pracy czy badaniach. Poza tym wzięliśmy udział w Koncercie Zimowym co roku organizowanym na naszym wydziale. Po występach uzdolnionych muzycznie studentów można było wspólnie pośpiewać kolędy i złożyć sobie świąteczne życzenia.

W styczniu większość z nas skupi się głównie na nauce do sesji, ale nie zaniedbamy też wspólnych aktywności kołowych – już teraz mamy w planach wyjście na spektakl „Wróg ludu” do teatru. Liczymy, że nadchodzący miesiąc i cały Nowy Rok przyniosą ze sobą ogromny napływ wiedzy i ubogacających przeżyć.