Nowy rok akademicki to nowi Członkowie. W tym miesiącu do naszego Koła dołączyło 19 osób. Na dobry początek zorganizowaliśmy dla nich „Szkolenie od podstaw”, czyli cykl spotkań wprowadzających w temat matematyki finansowej. Szkolenie rozpoczęła 18 października Katarzyna Szczepaniak opowiadając o giełdzie oraz tłumacząc podstawowe pojęcia z nią związane. Zaraz potem, jeszcze tego samego dnia, słuchacze wpadli w otchłań wzorów na obliczanie wartości pieniądza w czasie. Na szczęście dzięki prostym i bardzo obrazowym przykładom Anny Herud wszystko okazało się, jak twierdzili, bardzo zrozumiałe. Tydzień później, na drugiej części szkolenia, Maria Guzik opowiedziała o analizie technicznej i fundamentalnej, a Szymon Pietraszek przeprowadził słuchaczy przez podstawy rachunku prawdopodobieństwa.

17 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Business Breakfast, które poprowadził Radek Kusek. Opowiedział nam o wprowadzonej 20 lipca tego roku ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Temat niesamowicie ważny dla uczelni i jej  pracowników okazuje się również istotny dla Koła, ponieważ ustawa wprowadza zmiany formalne w funkcjonowaniu organizacji studenckich.

W tym miesiącu nasz Wydział po raz kolejny odwiedziła firma Jane Street. Spotkanie podzielone było na dwie części – w pierwszej można było wysłuchać wykładu na temat ciekawych błędów oprogramowania oraz sposobów radzenia sobie z nimi, natomiast uczestnicy drugiej części mogli wziąć udział w konkursie polegającym na szacowaniu odpowiedzi na pytania nie tylko z zakresu matematyki, ale też codziennego życia. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a na wszystkich, którzy dotrwali do końca, czekała pizza.

Od listopada firma HSBC poprowadzi warsztaty dla członków KNMF. Będą one wymagały od uczestników m. in. znajomości C++. W związku z tym Michał Jureczka, Honorowy Członek Koła prowadzący zajęcia z programowania na kierunku Informatyka, w ramach przygotowania do nadchodzących warsztatów przeprowadził szkolenie, na którym wszyscy chętni mogli opanować podstawy tego języka.

Warto wspomnieć jeszcze o Małopolskiej Nocy Naukowców, która w tym roku odbyła się 28 września. Członkowie Koła włączyli się w organizację tego wydarzenia na naszym Wydziale. Chętni do sprawdzenia swojej wiedzy z pogranicza matematyki i ekonomii mogli wziąć udział w przygotowanym przez nas quizie, a następnie zainwestować wygrane Banachy – Kołową walutę – w akcje spółek notowanych na naszej giełdzie. Pomnożony w ten sposób kapitał uczestnicy wymieniali na atrakcyjne nagrody. Poprowadziliśmy również różne wykłady i warsztaty, m. in. wprowadzające do gry w blackjacka.

I na koniec: czym jest życie bez rywalizacji? Ruszył turniej bilarda!
12 Kołowiczów, 16 bil, zielony stół i jeden kij bilardowy. Jak to się skończy?
Stay tuned!