Po wprowadzającym nas w nowy semestr październiku cały listopad spędziliśmy bardzo aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.  

 

Na dobry początek miesiąca odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych szkoleń od podstaw. Pierwszy wykład przygotował Prezes Koła – Adam Choina. Opowiedział nam o instrumentach pochodnych.  Dru część zatytułowaną „Analiza Danych for dummies” poprowadzili Kewin Pączek i Vladyslaw Snozyk. Ten skomplikowany temat wytłumaczyli tak dobrze, że teraz każdy „dummie” już wie, czym jest data science. 

Począwszy od 6 listopada bank HSBC prowadzi na naszym wydziale cykl cotygodniowych warsztatów dla studentówPierwsze dwa spotkania dotyczyły wyceny opcji z wykorzystaniem języka C++. Uczestnicy trzeciego spotkania mogli zapoznać się ze sposobami wyceny kontraktów IRS za pomocą Pythona. Ostatnie listopadowe spotkanie poświęcone było ryzyku kredytowemu. Uczestnicy nauczyli się tworzyć modele scoringowe i weryfikować ich poprawność. W grudniu czekają nas kolejne spotkania z cyklu.

Jak co roku chętne osoby miały okazję nauczyć się podstaw SQL podczas dwuczęściowych warsztatów wprowadzających w ten język. Dzięki Michałowi Jureczce, który po raz kolejny przekazał nam swoją cenną wiedzę, żadna baza danych nie jest nam już straszna.  

Jeden z naszych kolegów, Adam Czepielik, w tym semestrze studiuje w Belgii w ramach programu Erasmus. Utrzymuje z nami kontakt min. poprzez wymianę listów i tym samym stał się pierwszym Członkiem Korespondentem naszego Koła. Studia w innym państwie nie przeszkadzają mu w aktywnym uczestnictwie w życiu grupy naukowej, w której działa – 16 listopada odbyło się webinarium z jego udziałem.

   

W tym miesiącu zorganizowaliśmy dwa spotkania z cyklu Business Breakfast. Pierwsze z nich odbyło się 7 listopada i poprowadziła je Maja Zakrzewski. Opowiedziałam nam o wojnie handlowej między USA a Chinami – omówiła cechy obu tych gospodarek, przebieg samej wojny i potencjalne skutki. Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 30 listopada, Mateusz Marzec przedstawił nam krótko aferę związaną z KNF. 

Przy takiej ilości nauki potrzebna była również chwila wytchnienia, w związku z czym 19 listopada spotkaliśmy się na imprezie integracyjnej. Pozwoliła nam odświeżyć umysł i poznać się lepiej z nowymi Członkami Koła.  

Nadchodzące święta nie rozpraszają naszej uwagi, więc grudzień będzie również obfitował w Kołowe aktywności.