Wypoczęci po długim weekendzie pracowicie spędziliśmy maj. Był to dla nas nie tylko czas intensywnej nauki, ale też okazja do podsumowań kończącego się roku akademickiego.

Miesiąc rozpoczęliśmy od dwuczęściowych warsztatów przeprowadzonych na naszym Wydziale przez pracowników firmy UBS. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 maja i dotyczyło strategii inwestycyjnych na rynku kontraktów terminowych. Uczestnicy mogli poznać praktyczne podejście do analizy stóp zwrotu, dywersyfikacji portfela i ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.  Tydzień później odbyła się druga część warsztatów poświęcona tematowi ryzyka kredytowego. Przedstawiony został proces budowania modeli statystycznych wykorzystywanych do oszacowania kondycji kredytowej klienta. Spotkanie było skupione głównie na analizie dostępnych danych oraz wyborze optymalnego modelu w kontekście jego dopasowania oraz efektywności w użyciu. 

10 maja odbyło się Business Breakfast pod hasłem „Północnokoreańska odwilż – czysta demagogia czy szansa na postęp?”. Ania Wieczorek przedstawiła nam historię obu Korei i konfliktu pomiędzy nimi, a także informacje z ostatnich tygodni świadczące o możliwej poprawie stosunków pomiędzy tymi dwoma państwami w najbliższym czasie.

W tym miesiącu zorganizowaliśmy dwa spotkania z cyklu „Co Po Matematyce?”. 10 maja gościliśmy ponownie przedstawicieli UBS, którzy opowiedzieli nam jak wygląda praca w dziale ryzyka znajdującym się w Krakowie. Usłyszeliśmy też o statystycznych narzędziach służących do rozwiązywania problemu braku danych oraz o modelach dla warunków skrajnych (stress testach). Zapoznaliśmy się z procesem tworzenia scenariuszy oraz z przykładowymi modelami rozszerzającymi ich zakres.

Z kolei 22 maja odwiedziła nas firma ShelfWise (dawniej Fornax), dzięki której dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać machine learning w biznesie. Mimo, że tematyka spotkania nie była ściśle związana z finansami, dostarczyło nam ono wielu inspiracji do samorozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania problemów napotykanych podczas pracy. Przedstawiciele ShelfWise opowiedzieli nam również o start-upach, będąc pierwszą tego typu firmą biorącą udział w cyklu „Co Po Matematyce?”.

W maju braliśmy też udział w wydarzeniach zewnętrznych – aktywnie włączyliśmy się w obchody Święta UJ 12 maja. Członkowie Koła przygotowali dla odwiedzających nasz Wydział warsztaty dotyczące rachunku prawdopodobieństwa i zasad działania giełdy. Zdobyta wiedza pomagała odpowiadać na pytania zawarte w Quizie Matematyczno-Ekonomicznym. Za poprawne odpowiedzi uczestnicy zdobywali Banachy (czyli naszą kołową walutę), którą następnie mogli pomnożyć inwestując w akcje spółek na przygotowanej przez Koło symulacji giełdy. Zarobione pieniądze wymienić można było na atrakcyjne nagrody.  

Symulację giełdy wraz z quizem przeprowadzaliśmy również w dniach 17-19 maja podczas Festiwalu Nauki i Sztuki na krakowskim rynku. Zainteresowanie było tak duże, że dla uczestników skłonnych do podjęcia większego ryzyka zorganizowaliśmy fundusz inwestycyjny. Kolejnym notowaniom towarzyszyły wielkie emocje, a radość ze zdobycia głównych nagród była nie do opisania.

W natłoku pracy i nauki nie zapomnieliśmy też o odrobinie relaksu – 26 maja wybraliśmy się wspólnie na paintball. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z tą grą zespołową. Wyjście dostarczyło nam wielu wrażeń i pozwoliło w aktywny sposób odpocząć od zdobywania wiedzy, a także lepiej zintegrować się ze sobą.  

Najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca było Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które zostało zwołane na 28 maja. Podczas zebrania wprowadziliśmy drobne zmiany w Statucie Koła, przedyskutowaliśmy kwestię funkcjonowania naszej organizacji w przyszłości i wymieniliśmy się pomysłami na kolejne projekty. Wybraliśmy też nowy Zarząd w składzie:  

Prezes: Adam Choina  

Wiceprezes: Maria Guzik 

Członkowie Zarządu: Anna Herud, Katarzyna Szczepaniak, Anna Wieczorek

Bardzo dziękujemy ustępującemu Zarządowi za pełną poświęceń działalność na rzecz Koła. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Michałowi Szczukiewiczowi, Patrycji Sobczyk i Gosi Więcek za ich dwuletnią kadencję. Dziękujemy również Danieli SzczepaniakKewinowi Pączkowi. Wszyscy z pasją i zaangażowaniem dbali zarówno o kwestie organizacyjne, jak i o przyjazną atmosferę w Kole. 

Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy powodzenia w nadchodzącym roku pełnym wyzwań.  

Zdjęcie po lewej – nowy Zarząd. Od lewej: Anna Wieczorek, Maria Guzik, Adam Choina, Katarzyna Szczepaniak, Anna Herud. Zdjęcie po prawej – ustępujący Zarząd. Od lewej: Małgorzata Więcek, Michał Szczukiewicz, Patrycja Sobczyk, Kewin Pączek, Daniela Szczepaniak, Adam Choina.