Listopad rozpoczęliśmy pierwszym w tym roku akademickim spotkaniem z cyklu „Co po matematyce?”. W ramach tego wydarzenia mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli działu aktuarialnego firmy AVIVA, którzy opowiedzieli nam o wykorzystaniu matematyki w branży ubezpieczeń. Po spotkaniu wywiązała się żywa dyskusja będąca dowodem na to, jak wartościowy dla studentów jest kontakt z potencjalnymi pracodawcami .

W listopadzie zakończyliśmy szkolenia od podstaw, które miały na celu wprowadzenie nowych Członków Koła w świat matematyki finansowej i zachęcenie ich do rozwoju w tym kierunku.  Jeden z prelegentów przedstawił intuicje związane z pomiarem i zarządzaniem ryzykiem, a drugi opowiedział o podstawowych metodach prognozowania i modelowania zjawisk gospodarczych.

Niezwykle interesujące było również spotkanie z Michałem Warchołem – absolwentem matematyki i jednym z współzałożycieli Koła. Michał podzielił się z nami wrażeniami związanymi ze studiami doktoranckimi na Uniwersytecie w Louvain w Belgii oraz opowiedział o swoim bogatym doświadczeniu na rynku finansowym.

Odbyło się też kolejne Business Breakfast, podczas którego omówiliśmy ostatnie wydarzenia polityczne i gospodarcze.

W tym miesiącu miały również swój tegoroczny debiut grupy naukowe. Powstało 5 grup, które będą tworzyć swoją wiedzę od podstaw, rozbudowując tematykę przedstawioną na szkoleniach. W Kole działają poza tym grupy specjalistyczne skupiające się na bardziej wyselekcjonowanej tematyce m.in. grupa programowania w Pythonie, grupa zajmująca się mechanizmami inżynierii finansowej, grupa narzędzi informatycznych w finansach rozwijająca się głównie w zakresie VBAR, grupa prognozowania makroekonomicznego oraz grupa związana z metodami zarządzania ryzykiem.

Kolejnym wydarzeniem było szkolenie z SQL, które przygotowywane jest co roku przez jednego ze starszych Członków Koła. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawami języka pozwalającego obsługiwać duże bazy danych i wzbogacić swoje CV o nowe umiejętności.