Grudzień rozpoczęliśmy huczną, jubileuszową X Akademią Przyszłego Finansisty. Nasze Koło odwiedziło ośrodek w Zawoi, gdzie mogliśmy posłuchać wielu interesujących referatów oraz wieczorami poświęcić się integracji.

W ramach części naukowej mieliśmy przyjemność gościć kilku pracowników Instytutu Matematyki UJ, którzy podzielili się z nami swoją wyspecjalizowaną wiedzą. Dr Dariusz Zawisza wygłosił referat zatytułowany „Wycena instrumentów pochodnych dla niepłynnych czynników bazowych”, omawiający różne metody wyceny, a wśród nich metodę aktuarialną oraz market consistent valuation. Dr Marcin Pitera opowiedział o optymalizacji portfela na nieskończonym horyzoncie inwestycyjnym. Dr hab. Piotr Kobak w swoim referacie pt. „Inwestycja, spekulacja czy hazard? Związki matematyki finansowej z psychologią” podał przykłady z historii finansów, ukazujące złożoność procesu podejmowania decyzji, gdy w grę wchodzi możliwość zysku bądź straty.

Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać kilku prezentacji prowadzonych przez Członków i Absolwentów naszego Koła, dotyczących m.in. modelowania przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach na życie, wektorów losowych i kopuł, czy też modelu Blacka-Scholesa.

Część integracyjna składała się z zaplanowanej przez nas jubileuszowej zabawy, której zwieńczeniem był specjalnie przygotowany na tę okazję tort. W niedzielę rano obyło się wyjście w góry, które stało się już tradycją naszych Akademii.

Wyjazd dofinansowany został przez Radę Kół Naukowych UJ, Instytut Matematyki UJ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ oraz Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.

W grudniu odbyło się też ostatnie spotkanie w ramach kursu SQL, prowadzone przez jednego z Członków naszego Koła – Michała Jureczkę, na którym uczestnicy mogli pogłębić podstawową wiedzę zdobytą na pierwszych warsztatach.

Mimo ciemnych, zimowych poranków udało nam się również spotkać w siedzibie Koła na Business Breakfast. Omawialiśmy ostatnie wydarzenia gospodarczo-polityczne, skupiając się na informacjach finansowych oraz analizie skutków likwidacji gimnazjów. W grudniu zorganizowaliśmy też spotkanie English Discussion Club, które poświęciliśmy dyskusji na temat „Europe after Brexit”.

Zainaugurowaliśmy cykl wieczorów filmowych, podczas których chcemy oglądać interesujące filmy, a potem toczyć na ich temat dyskusje. Nasz pierwszy wybór padł na „Pi” Darrena Aronofsky’ego. Tuż przed Świętami wzięliśmy udział w wydziałowym spotkaniu opłatkowym.