Zachęceni majówkową atmosferą, kolejny miesiąc rozpoczęliśmy od wyjścia integracyjnego. Wybraliśmy się na kręgle, a po rozgrywce postanowiliśmy spróbować swoich sił w karaoke.

W maju odbyły się szkolenia dla członków Koła poświęcone wykorzystaniu narzędzi Excel i VBA. Celem spotkań było zainspirowanie kołowiczów do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności.Szkolenia poprowadził starszy członek Koła – Jakub Michalczyk, któremu pomagali Gabriel Małucha i Kasper Przenzak.

W połowie miesiąca odwiedzili nas eksperci z banku UBS zajmujący się walidacją modeli używanych w tej instytucji. Uświadomili nam, jak ważne jest poznanie ograniczeń używanych narzędzi. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się, jak z pomocą języka R można testować działanie modeli statystycznych. Spotkanie było niezwykle inspirujące.

Wzięliśmy udział w Festiwalu Nauki. W wydziałowym namiocie na krakowskim rynku zorganizowaliśmy symulację giełdy papierów wartościowych oraz quiz matematyczno-ekonomiczny z pytaniami dostosowanymi do różnych grup wiekowych. Uczestnicy za poprawne odpowiedzi otrzymywali kołową walutę „Banachy”. Pieniądze te po pomnożeniu na naszej giełdzie można było wymienić na atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie, odwiedziło nas mnóstwo gości. Jest nam niezmiernie miło, że wielu z nich wraca do nas co roku.

Postanowiliśmy zorganizować kołowy turniej bilarda, wykorzystując tym samym salkę rekreacyjną w budynku naszego wydziału. Turniej był okazją do poznania członków Koła z innej strony. W wyniku przeszło miesięcznych zmagań zwyciężczynią okazała się Anna Gerlich.

Ostatniego dnia maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła. Podsumowaliśmy na nim mijający rok akademicki, uchwaliliśmy nowy statut dostosowując jego brzmienie do wyzwań stojących przed kołem i wybraliśmy nowy zarząd. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat funkcjonowania naszej organizacji.