Studenckie lata to moment, w którym na poważnie musimy zacząć myśleć o swojej przyszłości. W wakacje możemy na chwilę oczyścić umysł z matematycznych analiz i skupić się nie tylko na odpoczynku, ale również na planowaniu swojej kariery. Wakacyjne staże to świetna okazja, żeby przekonać się w czym jesteśmy dobrzy i znaleźć odpowiedź na ulubione pytanie rekrutujących: „gdzie widzisz się za 10 lat?”. Pomocne będzie na pewno rozważenie swoich perspektyw po studiach matematycznych.

Często kiedy mówimy, że studiujemy matematykę słyszymy w odpowiedzi: „chcesz zostać nauczycielem?”. Oczywiście jest to jedna z dróg, wymagająca przede wszystkim sporej odpowiedzialności, ale poza nią kryje się wiele innych ścieżek. Żeby poznać realne perspektywy zawodowe, najlepiej zapytać u źródła – czyli studentów matematyki!

Jako członkowie Koła Naukowego Matematyki Finansowej, szukamy stanowisk które będą łączyć w sobie zarówno czystą i piękną matematykę, jak również praktyczną jej stronę odzwierciedloną w finansach. Traderzy, zajmujący się obrotem instrumentów finansowych to jeden z zawodów, do którego idealnymi kandydatami są absolwenci matematyki finansowej. Tworzenie i rozwijanie modeli matematycznych, to ciekawa i ambitna praca, którą oferuje stanowisko quanta. Jeden z naszych członków miał okazję odbyć staż w tym zawodzie i podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami.

„Staż w dziale walidacji modeli to zdecydowanie dobra decyzja dla osób interesujących się ryzykiem. Budowanie dobrych modeli w przyszłości wymaga poznania aktualnie stosowanych metod. Analitycy takich działów mają możliwość poznania w krótkim czasie dużej liczby modeli wraz z ich założeniami i ograniczeniami. Krytyczne spojrzenie na stosowane metody jest tutaj niesamowicie ważne. Oprócz matematyki przyda się również umiejętność programowania. Niezależna implementacja nie musi być jednak efektywna – ma po prostu zwracać dobre rezultaty. Statystyka przyda się tym, którzy wybiorą ryzyko kredytowe. Pasjonaci stochastyki powinni celować raczej w ryzyko rynkowe, z którego za najciekawszą uważam wycenę instrumentów finansowych.”

Jeśli interesuje nas branża ubezpieczeń, na pewno warte uwagi jest nakierowanie kariery w stronę aktuariatu. Jeden z członków KNMF poszedł tym śladem i miał okazję odbyć staż w firmie ubezpieczeniowej, o czym opowiada poniżej.

„W wakacje odbywałem staż w firmie ubezpieczeniowej Warta w Warszawie w biurze przeciwdziałań wyłudzeniom. W mojej pracy miałem do czynienia z ogromną ilością danych, po której poruszałem się głównie za pomocą programów Microsoft SQL Server, SAP Business i Microsoft VBA. Moje główne zadanie polegało na usprawnianiu systemów, które automatycznie powinny wyłapywać z bazy danych próby wyłudzeń przez klientów. W tym celu tworzone są modele predykcyjne w programie Statistica. Niezbędna okazuje się przy tym znajomość ekonometrii, statystyki oraz rachunku prawdopodobieństwa. Dodatkowym atutem jest posiadanie wiedzy na temat data mining oraz data text.”

Matematycy zaznajomieni z narzędziami statystycznymi są mile widziani w prężnie rozwijającej się branży data science. Jeden z naszych kolegów odbył staż w krakowskim ośrodku badawczym.

„W tym roku swoje wakacje poświęciłem na pracy w krakowskim ośrodku badawczym w dziedzinie biologii medycznej. Była to świetna okazja do zapoznania się z pracą w tego typu instytucjach, jak również do skonfrontowania swojej wiedzy z otrzymanymi zadaniami. Od strony technicznej korzystałem głownie ze środowiska R, jednak każdą właściwą analizę poprzedzały godziny przygotowywania danych przy wykorzystaniu wielu innych narzędzi. Pewną trudnością był brak wystarczającej wiedzy z zakresu przeprowadzanych badań. Podsumowując, moim zdaniem, studia matematyczne dają szerokie możliwości zatrudnienia, ale tylko w połączeniu z podstawową wiedzą z zakresu interesującej nas dziedziny oraz odpowiednią wiedzą informatyczną.”

Zawód analityka, to podobnie stanowisko na które chętnie przyjmowani są matematycy, ze względu na swoją dociekliwość i dokładność. Również w tym przypadku, udało nam się odnaleźć wśród członków osobę, która podjęła się tego zawodu w wakacje.

„Tegoroczne wakacje spędziłam pracując w polskiej firmie informatycznej na stanowisku analityka. Mogłoby się wydawać, że IT to nie do końca branża, którą może wymarzyć sobie matematyk, ale jednak da się odnaleźć całkiem sporą część wspólną. Podczas stażu miałam okazję uczestniczyć w procesie tworzenia wchodzącego na rynek systemu, związanego z wykrywaniem nadużyć, na które narażone są instytucje finansowe oraz zwalczającego zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W pracy pośrednio przydały się umiejętności nabyte podczas studiów, takie jak wielowątkowe myślenie i dociekliwa analiza. Jeśli chodzi o umiejętności techniczne, to najbardziej wartościowa okazała się znajomość SQL. Ciekawym aspektem pracy była również możliwość poznania pewnych mechanizmów bankowych oraz zaznajomienie się z  nomenklaturą biznesową, której nie da się poznać inaczej niż poprzez praktykę. ”  

Studenci matematyki finansowej zazwyczaj swoje pierwsze kroki na rynku pracy kierują w stronę banków, ponieważ oferują one stanowiska, na które jesteśmy przygotowywani w początkowych latach studiów. Jedna z naszych koleżanek dzieli się swoimi spostrzeżeniami.

„Tegoroczne wakacje spędziłam na stażu w zespole zajmującym się księgowością i raportowaniem finansów hiszpańskich klientów banku. W pracy wykorzystywałam nie tylko wiedzę z rachunkowości, ale również zdolności nabyte podczas studiów. Między innymi umiejętność programowania, która okazała się przydatna przy automatyzacji procesów zespołu. Bardzo ważne były również umiejętności językowe – na co dzień używałam języka angielskiego i hiszpańskiego. W mojej opinii, wiedza i doświadczenie wyniesione ze studiów w połączeniu ze znajomością języków obcych daje nam wiele możliwości. Na pewno warto z nich korzystać!”

Poza wymienionymi, matematycy odnajdują się również m.in. na stanowiskach audytorskich czy też na posadach instytucji finansowych. Jeden z członków KNMF postanowił odpowiedzieć nam o swoich doświadczeniach w  Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

„W wakacje odbyłem staż w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Zajmowałem się tworzeniem baz danych, weryfikacją poprawności zgromadzonych tam informacji i ich wizualizacją. Zlecono mi także opracowanie narzędzi do automatyzacji kilku czasochłonnych zadań. Chociaż w wykonywanej pracy nie wykorzystywałem wprost umiejętności matematycznych, to doświadczenie wyniesione ze studiów było bardzo pomocne przy analizowaniu problemów i algorytmizacji ich rozwiązań. Przydatne były też umiejętności nabyte dzięki kołowej grupie naukowej i warsztatom SQL. Urząd jest dobrym miejscem do poznania specyfiki polskiego rynku finansowego, w tym wymagań prawnych i obowiązków, jakim muszą sprostać podmioty.”

Jak udało nam się udowodnić, rynek pracy bardzo chętnie przyjmuje matematyków. Wystarczy zacząć szukać i wybrać odpowiednią dla siebie dziedzinę, w której będziemy się rozwijać. Warto już teraz pomyśleć i owocnie wykorzystać zbliżający się rok akademicki. Mamy nadzieję, że w związku z tym, w naszym Kole powstanie jeszcze liczniejsza reprezentacja grup naukowych, które będą zgłębiać różnorodne zagadnienia. Wraz z początkiem semestru ruszają również nasze spotkania z cyklu „Co po matematyce?”, na których można usłyszeć dużo więcej o pracy matematyka, niż zostało zawarte w tym poście. Już teraz serdecznie zapraszamy!