Struktura organizacyjna Koła Naukowego Matematyki Finansowej UJ:

Prezes

Michał Szczukiewicz

Wiceprezes

Patrycja Sobczyk

Wiceprezes

Małgorzata Więcek

Członkowie zarządu:

Daniela Szczepaniak

Adam Choina

Kewin Pączek

Tomasz Suchta

Sekretarz:

Karolina Sobczak

Skarbnik:

Kamil Szarkowski


Lista dotychczasowych Członków Zarządu KNMF UJ.

Opiekun

Obecnie opiekunem KNMF UJ jest dr Dariusz Zawisza (zobacz stronę www).

Na początku istnienia Koła Naukowego Matematyki Finansowej opiekę nad jego działalnością sprawował dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2011-2016, a obecnie prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian.

Znaczący wpływ na naszą działalność i rozwój ma również dr hab. Piotr Kobak.

Jesteśmy Im niezmiernie wdzięczni za trud i wysiłek włożony we wspieranie działalności Koła.